Saksham Haryana Education Portal...

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) गुड़गांव...

Our Team

SH.JAI PARKASH YADAV

PRINCIPAL GSSS KHERI TALWANA 

 

SH.VIJAY PAL YADAV

LECT.IN POL.SCIENCE

SH.NARESH KAUSHIK

LECT.IN ENGLISH

   

SH.SUMER SINGH

LECT.IN HISTORY

SMT.NITIN YADAV

LECT.IN GEOGRAPHY

 

SH.PARVEEN KUMAR

LECT.IN SANSKRIT

SH.JAI PAL

LECT.IN PHYSICS

 

SH.YOGENDER SINGH

LECT.IN MATHEMATICS

SH.SANJAY SINGH

LECT.IN HINDI

 

SMT.MANISHA YADAV

LECT.IN BIOLOGY

SH.SURENDER KUMAR

LECT.IN COMPUTER SCIENCE

 

SMT.MANISHA KUMARI

LECT.IN CHEMISTRY

MISS ANITA

LECT.IN MATHEMATICS

 

SH.RAJESH KUMAR

LECT.IN ENGLISH

SH.MANOJ KUMAR

TGT SCIENCE

 

SH.DEEPAK KUMAR

TGT ENGLISH

SH.PARSHANT KUMAR

TGT SANSKRIT

  

SH.MANOJ KUMAR

MATH MASTER

SMT.POONAM RANI

DRAWING

  

SH.DESH RAJ

JBT HEAD TEACHER

SH.RADHEY SHYAM

JBT HEAD TEACHER

  

SH.RAVINDER KUMAR

JBT 

SH.SEETA RAM

JBT 

  

SH.ANOOP SINGH

JBT 

SH.SUNIL KUMAR

JBT 

  

SH.DEVENDER

JBT 

SH.RAMPHAL

JBT

  

SH.RAJ KUMAR

J.B.T

SMT.JYOTI

PCA(VT)

  

SH.OMPARKASH

CLERK

SH.RAMNIWAS

PEON

  

SH.DARA SINGH

KCC

SMT.SUMITRA DEVI

KCC